lusty teens.imp source jav mature

Årsredovisningar

Bostadsrättsföreningar i Sverige lyder under årsredovisningslagen och skall upprätta fullständig årsredovisning för varje räkenskapsperiod.
Årsredovisningar från bostadsrättsföreningar skall alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Årsredovisningen skall undertecknas av styrelsen och godkännas på ordinarie årsstämma.

Här finns årsredovisningar från: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018 och 2019 Öppnas som .pdf-filer.