Balkonger och altaner

Skötsel och underhåll av de balkonger och altaner som tillhör lägenheterna åligger ägaren. Hur balkonggolven m.m. skall skötas finns beskrivet i en pärm som finns i föreningens lokal på bottenvåningen i Surbrunnsgatan 19.

Det är viktigt att alla balkonger och altaner skottas fortast möjligt efter snöfall så att inte snö och is rasar ned på gården, eller underliggande lägenheter får vattenskador av smältande snö.

De allmänna vädringsbalkongerna är tillgängliga för samtliga hyresgäster. Undvik helst att utnyttja dem för rökning och grillning eftersom det lätt kan störa de som bor i närheten.