Clas på hörnet

I hörnet av Surbrunnsgatan och Roslags Tullgatan (senare Roslagsgatan) låg den stora malmgården Browallshof med omfattande trädgårdar bl.a. med stora frukt- och grönsaksodlingar. Den ägdes i början av 1700-talet av en Clas Browall som öppnade ett värdshus som senare kom att kallas Clas på Hörnet. Det ursprungliga Clas på Hörnet låg längst ner i hörnet av det som idag är Monica Zetterlunds park och revs en bit in på 1900-talet då det ersattes av låg ”basarlänga”. Det Clas på Hörnet som vi idag går till är en byggnad som uppfördes i hörnet av Surbrunnsgatan/Birger Jarlsgatan på 1780-talet. Där fanns bl.a. en stor danssalong i gustaviansk stil som lär ha besökts både av kungligheter och Bellman. Under 1800-talet var byggnaden under några år kolerasjukhus.

Efter 1858 förvandlades huset till bostäder och med tiden blev hela området med stallar och skjul hemvist för Sellbergs hästar, vagnar och sopbilar, och senare också för många ”begagnade bilhandlare”. Vid mitten av 1970-talet var Clas på Hörnet rivningshotat men räddades genom olika aktioner från närboende.

Under hösten 1984 kunde Clas på Hörnet återinvigas som krog under sitt gamla namn och senare har parken rustats upp och fått sitt nya namn, Monica Zetterlunds park. Monica bodde i hörnet av Birger Jarlsgatan och Ingmarsgatan.

Idag kan man njuta av hennes sång om man slår sig ner på den svängda träbänken i parken.

Klicka här för att läsa om kampen om Clas på hörnet (PDF).