Cyklar

På gården finns ett cykelstall med tak med plats för ca 12 cyklar. Det är ganska trångt och om du inte avser att använda din cykel på längre sikt ska den tas ner i källarkontoret så att ”aktiva” cyklar får plats.

En gång om året märker vi upp cyklarna och tar bort de som saknar ägare. Efter en viss tid efterlyser vi ägaren och om ingen anmäler sig på utsatt tid skrotas eller säljs cykeln.

Cyklar får inte ställas i entréerna då vi i är rädda om de fina väggarna och eftersom brandmyndigheterna inte tillåter att man blockerar utrymningsvägar.

Fasta cykelställ finns längs trottoarerna på Birger Jarlsgatans bägge sidor.