Dataskyddsförordning (GDPR)

Vid det här laget har ni väl alla drabbats av information om den nya lagen från 25 maj 2018 – den om att alla vars integritet genom registerhållning kan hotas måste informeras.

Enligt lag måste en bostadsrättsförening föra register över medlemmarnas namn, personuppgifter, adress och tillträdesdatum (det som ingår i den s.k. lägenhetsförteckningen).

Brf Målaren 3 har dessutom uppgifter om samtliga medlemmars telefonnummer samt e-postadresser. Detta är för att man snabbt ska kunna få tag på ägaren (och för att medlemmarna ska kunna kommunicera med varandra). E-postadresserna använder vi för att sända meddelanden och kallelser till medlemmarna. Inga övriga uppgifter har samlats in.

Tidigare fanns medlemslistan på hemsidan (bakom ett lösenord) men för säkerhets skull är den nu borttagen. Vi kommer att ungefär två gånger om året sända er en aktuell medlemslista med namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Om ni har synpunkter på någon del av ovanstående (ni kanske inte vill ha telefonnummer eller e-postadress i den lista vi sänder ut) ber vi er höra av er senast 22 maj genom att trycka på ”svaraknappen” och säga vad ni önskar. Hör vi inte av er tar vi det som ett godkännande.

Själva registret ligger i kassörens dator, är skyddat av lösenord och är inte åtkomligt för obehöriga.

Bästa hälsningar /Styrelsen genom kassören