Elsystem

Under 2009 byttes den ingående elledningen till huset till en kraftig aluminiumkabel med stor kapacitet (4x150mm2) . Samtidigt ersattes den gamla ”servisen” med en modern elcentral. I samband med detta flyttades alla elmätare för lägenheter med 3-fas ner i källaren där de läses av automatiskt av respektive elleverantör.

Under 2011 drogs 3-fas el in i samtliga lägenheter (med undantag för tre ettor (BJ 1102, BJ1202, BJ1502 ). I dessa finns ännu de gamla ”proppskåpen” med ett antal säkringar kvar. Det finns också en separat huvudsäkring i lägenheten. Ytterligare en säkring för stigaren till de tre lägenheterna finns i källaren i ett grönt skåp märkt D. Man bör inte glömma att ha reservproppar hemma.

Lägenheterna med 3-fas elcentral har automatiska säkringar vilket betyder att man kan återställa en utlöst säkring genom att ställa vippströmbrytaren i ”på”-läge. I systemet finns även en jordfelsbrytare inbyggd som även den kan lösa ut och återställas. Lägenhetens huvudsäkring sitter i källaren under Birger Jarlsgatan (dörren till höger när man kommer ner ifrån gården), på väggen bakom öppningsbara skyddsnät, antingen till vänster eller till höger. Elmätarna med sin säkring är märkta på samma sätt som elcentralen i våningen. Vid behov finns det nya elsäkringar (”proppar”) tillgängliga under mätarna.

Huset har Fortum som nätleverantör (obligatoriskt) men lägenhetsinnehavarna kan fritt välja mellan de olika bolagen på marknaden som leverantör.