lusty teens.imp source jav mature

Energideklaration

Energideklarationen beskriver en byggnads energiprestanda. Den ska också innehålla referensvärden för att underlätta jämförelse mellan olika byggnader. Energideklarationen ska dessutom innehålla förslag till åtgärder – om dessa bedöms som kostnadseffektiva – som fastighetsägaren kan genomföra för att förbättra byggnadens energiprestanda.

Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. Meningen är att vi ska skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.
När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration. Energideklarationen ska alltid utföras av en oberoende energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Deklarationen är giltig i tio år.

Klicka här för att läsa vår energideklaration