Försäkringar

Vid sidan av den vanliga hemförsäkringen måste du också ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Detta är mycket viktigt då du vid t.ex. vattenskada annars kan bli tvungen att erlägga en mycket hög självrisk (över 100.000 kronor). Tilläggsförsäkringen är billig men kan rädda stora pengar om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om försäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida,

www.konsumenternasforsakringsbyra.se .

Brf. Målaren3 har sina försäkringar hos Brandkontoret. Det ingår också en försäkring mot ohyra med ett avtal med Anticimex.