Förvaltning och bank

För husets ekonomiska förvaltning anlitas West-Pool AB i Stockholm, ett utomstående redovisningsföretag.

Vår bank är SEB.