Husets historia

Vårt hus ligger i kvarteret Målaren där alla husen (med ett undantag) ritades och byggdes mellan 1916 och 1919. Undantaget är ”polishuset” på Surbrunnsgatan 21 som var färdigt redan 1915. Husen på andra sidan Birger Jarlsgatan är flera år äldre och vårt kvarter bestod huvudsakligen av små skjul med olika slags verkstäder samt en brädgård.

Klicka här för att se tomkarta i PDF.
Klicka här för att se dokumentet Gamla exteriörer i PDF
Klicka här för att  se Arkitekten, gamla ritningar som PDF.