Källarförråd

Till varje lägenhet finns ett källarförråd. De största hör till fyrorna och femnorna medan ettorna har de mindre .

Källarförråden finns i låsbara trådburar märkta med lägenhetsnummer.

Föremål får endast placeras i burarna och inte i gångar och andra utrymmen. Detta är viktigt av brandsäkershetsskäl.