Kassörens lilla Målarbok

Kassörens lilla Målarbok är en redogörelse för vad som hänt i huset under verksamhetsåret, samt en förklaring till vad som innefattas i alla posterna i balans- och resultaträkningarna. Den skrevs under de år som renoveringen av huset gjordes och innehåller mycket intressant för den som vill veta vad som åtgärdats, och på vilket sätt det gjorts. Den lilla boken producerades av kassören Gun Lindh och hennes man Björn-Eric Lindh.

Den ingår inte som ett officiellt dokument i årsredovisningen utan skall ses som en hjälp att förstå det aktuella bokslutet.

Klicka på det år av Målarboken du vill läsa så öppnas den som PDF
200920102011 bilddel2011 textdel.