Pantförskrivning, överlåteseavgift

Köparen erlägger