Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Tyvärr är radon inget man kan se eller känna lukten av. Därför måste man göra en mätning för att kontrollera radonvärdet.

I bostäder och allmänna lokaler är riktvärdet 200 Bq/kubikmeter enligt Socialstyrelsens allmänna råd.

En mätning bör göras vart tionde år.

För att läsa om Radon-mätningen som gjordes av Miljöförvaltningen, Stockholms stad klicka här så öppnas den som PDF.