Värdeutlåtande

Värdeutlåtande är ett utlåtande från en godkänd värderingsman som redovisar en bedömning av en fastighets eller bostadsrätts marknadsvärde samt grunderna för denna bedömning.
När husets renovering i det närmaste var klar gjordes 2012 en ny värdering.

För att se det aktuella värdeutlåtandet klicka här.