Ventilation i lägenheterna, OVK

I samband med att vindslägenheterna byggdes ändrades husets ventilationssystem från det gamla ”självdraget” till fläktstyrt utsug i ”smutsiga utrymmnen”, d.v.s. kök, badrum och toaletter.

Friskluft kommer in genom justerbara ventiler högst upp på fönsterkarmarna. Dessa kan lätt justeras genom att man vrider rattarna och därefter i sidled skjuter den yttre delen. På sommaren bör alla ventiler vara helt öppna, på vintern kan man delvis stänga så att det inte kommer in för mycket kalluft.

På taket sitter flera fläktar som suger ut luft enligt inställda värden. Det är viktigt att man själv inte försöker justera hushållsventilerna eftersom det kan påverka hela balansen i just den luftkanalen. Vi har avtal med ett företag som årligen kontrollerar och justerar in ventilerna. Då krävs tillträde till samtliga lägenheter.

Vad är OVK, och varför är den nödvändig?
En godkänd OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) är ett myndighetskrav. Vi kommer att få ett sådant godkännande under 2013. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet.