Låssystem och ytterportar

Systemet är nyckellöst och bygger på att en svart ”plupp” hålls mot en platta som läser av pluppens unika identitet. Håll pluppen mot läsaren och porten öppnas för att sedan automatiskt stängas efter en stund. Det finns ingen portkod och inga nycklar till ytterportarna. När man kommer inifrån öppnas och stängs porten automatiskt.  Mellan 19.00 och 07.00 är den automatiska dörröppnaren avstängd för att höja säkerheten.

Hur kommer gäster och bud in?
Gästen använder porttelefonen och väljer första bokstaven i innehavarens efternamn varvid en bokstavslista kommer upp. Sedan väljs efternamnet (och eventuellt förnamnsinitialen om innehavaren angett två olika telefonnummer). Det kan vara praktiskt att ha två nummer, ett till den fasta telefonen och ett till en mobiltelefon (alternativt två mobiltelefoner). Från en mobiltelefon kan man fjärröppna porten, även om man är utomlands. När gästen sedan trycker på knappen intill namnet ringer telefonen som är kopplad till namnet. Man kan då tala med gästen och övertyga sig om att det är någon man vill släppa in. Var gärna lite misstänksam mot personer som ni inte känner till och som påstår sig skall till någon annan i huset. För att släppa in gästen trycker man på siffran 5 på telefonen och porten öppnas automatiskt (efter 19.00 måste gästen själv trycka upp den). För att ni skall se att det är någon som ringer från porten bör ni lägga in 08-530 920 41 som ”Porten” i den telefon som är kopplad till ert namn.

Brandkår, polis, räddningstjänst
I första hand ringer de på porttelefonen till den som larmat, vid stor fara bryter man sig in.

Strömavbrott
Det finns en inbyggd backup-funktion med batteri för porttelefon och passersystem som fungerar i minst fem timmar.

Extra tips för porten
Om porten vill slå igen innan ni kommit ut med barnvagn eller annat som tar tid kan ni bara backa några steg så går porten upp igen. Skall ni in går det att dra pluppen en gång till. Om ni tillfälligt behöver ställa upp porten kan ni öppna den andra porthalvan (där stängaren inte sitter) och placera något tungt framför den automatiska porthalvan. Glöm inte att låsa reglarna när ni stänger porten. Annars fungerar inte systemet!

Om vår säkerhet!
Vi måste hjälpas åt att hålla koll på portar och dörrar. Anmäl omgående till någon i styrelsen om ni märker åverkan, eller om någon har försökt ställa upp ett lås. Det finns enligt polisen en tjuvliga som i Vasastan tar sig in för att känna efter olåsta lägenhetsdörrar, eller försöka bryta sig in. De arbetar mestadels dagtid och utger sig ofta för att vara hantverkare.

Vad gör man om en plupp kommer bort?
Samtliga pluppar har ett serienummer som börjar på A48 – anmäl omedelbart om ni tappar eller på annat sätt förlorar en så att vi kan spärra den. Anteckna därför numren på de pluppar ni har.

Vad kostar pluppar och ändringar?
När vi gär ändringar i portsystemet (t.ex. byter telefonnummer) debiteras vi en kostnad av firman som gör jobbet. Nya pluppar kostar också pengar, liksom att spärra en borttappad plupp. Kolla i prislistan innan ni gör en beställning!